materiały

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami informacyjnymi.

pobierz ulotkę

Solidny partner

Nasze usługi i produkty pomagają biznesowi zredukować koszty, poprawić wydajność i zwiększyć bezpieczeństwo.

W poniższym rozdziale dokumentacji użytkowika zostaną zaprezentowane podstawowe funkcjonalności oprogramowania. Zostanie poruszona kwestia Logowania, Zmiany hasła, Aktualizacji interfejsu graficznego, Zmiana użytkownika oraz Kończenie pracy z oprogramowaniem.

Logowanie

Aby rozpocząć pracę z programem wymagane jest autoryzowanie użytkownika, proszę wybrać menu Plik, Zaloguj. Pojawi się okno logowania, proszę uzupełnić nazwę użytkownika i hasło. Jeżeli uruchamiasz aplikację po raz pierwszy, tuż po przygotowaniu bazy danych, domyślna nazwą użytkownika to 'admin' oraz hasło 'admin'.

image

Zmiana hasła

W celu uzyskania wysokiego poziomu bezpieczeństwa zalecana jest zmiana hasła co najmniej raz w miesiącu. Aby wykonać tą operację należy wybrać menu Plik, Zmień hasło. W polu stare hasło proszę wpisać swoje aktualne hasło, następnie nowe hasło oraz powtórzyć je w celu weryfikacji. Aby zmienić hasło proszę kliknąć przycisk [Zmień hasło]. Nowe hasło będzie aktywne od momentu następnego logowania.

Aktualizacja interfejsu graficznego

Jeżeli zostały wprowadzone zmiany w liście zakładek, obszarów, lub zadań ale nie są one widoczne na ekranie użytkownika należy wybrać pozycję z menu Plik, Odśwież interfejs graficzny. Dane wyświetlane na ekranie komputera zostaną zaktualizowane.

image

Zmiana użytkownika

Jeżeli z komputera korzysta kilka osób mogą one swobodnie logować się na swoje konta w aplikacji Beriko Tick. Aby umożliwić logowanie innej osoby do aplikacji należy wybrać menu Plik, Wyloguj. Pojawi się ekran powitalny i kolejna osoba będzie mogła korzystać z programu.

Kończenie pracy

Aby wyłączyć program proszę wybrać pozycję z menu Plik, Zakończ pracę. Spowoduje to wyłączenie programu. Jeżeli do programu zostały wprowadzone dane, jednak nie został wybrany przycisk [Zapisz] dane zostaną utracone!

Outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu) zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy.

Outsourcing IT

Strony internetowe

Strony internetowe Warszawa

Oferujemy usługi w zakresie projektowania oraz tworzenia funkcjonalnych stron internetowych (strony www) zgodnie z obowiązującymi standardami.

Strony www

Zimbra collaboration suite

Zimbra Collaboration Suite

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) 7.0 jest nowoczesną, innowacyjną aplikacją wspierającą pracę grupową oraz umożliwiającą dostęp do własnego serwera poczty elektronicznej.

Zimbra Collaboration Suite