materiały

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi materiałami informacyjnymi.

pobierz ulotkę

Solidny partner

Nasze usługi i produkty pomagają biznesowi zredukować koszty, poprawić wydajność i zwiększyć bezpieczeństwo.

Beriko Tick współpracuje z najbardziej popularnymi bazami danych. Dzięki łatwej konfiguracji każdy może zainstalować w swojej firmie oprogramowanie firmy Beriko Software. Aby zawsze być na czasie mogą Państwa tak skonfigurować powiadomienia aby informacja o każdej zmianie w zadeklarowanym czasie pracy przychodziła prosto do skrzynki e-mail!

Konfiguracja bazy danych

W poniższym oknie należy wpisać następujące informacje dotyczące serwera bazy danych: host (lub adres IP), port, nazwa użytkownika (User), hasło użytkownika (Password), nazwa bazy danych, oraz rodzaj. Aby zweryfikować połączenie z serwerem kliknij [Testuj połączenie]. Jeżeli aplikacja poprawnie połączyła się z serwerem przy wybranym przycisku pojawi się zielony „ptaszek”. W przeciwnym wypadku pojawi się ikona czerwonego krzyżyka.

image

W przypadku pierwszego uruchomienia należy załadować dane inicjalne programu, w tym celu proszę kliknąć przycisk [Przygotuj bazę do pracy]. Jeżeli konfiguracja dotyczy kolejnego stanowiska należy ten punkt pominąć. Jeżeli konfiguracja jest poprawna wybierz przycisk [Zapisz].

Konfiguracja powiadomień e-mail

image

Jeżeli chcą Państwo korzystać z powiadomień Email proszę przejść do zakładki {powiadomienia e-mail}. Wypełnij pola zgodnie z informacjami dostarczonymi od swojego providera poczty e-mail. Aby zapisać informacje kliknij przycisk [Testuj połączenie], w tym momencie zostanie wysłana wiadomość testowa w celu weryfikacji informacji. Jeżeli przy przycisku pojawi się zielony „ptaszek” będzie możliwe zapisanie konfiguracji (przycisk [Zapisz]).

Jeżeli dane dotyczące bazy danych zostaną zmienione w trakcie pracy z programem, wymagane jest ponowne uruchomienie aplikacji w celu zastosowania wprowadzonych zmian.

Outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu) zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy.

Outsourcing IT

Strony internetowe

Strony internetowe Warszawa

Oferujemy usługi w zakresie projektowania oraz tworzenia funkcjonalnych stron internetowych (strony www) zgodnie z obowiązującymi standardami.

Strony www

Zimbra collaboration suite

Zimbra Collaboration Suite

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) 7.0 jest nowoczesną, innowacyjną aplikacją wspierającą pracę grupową oraz umożliwiającą dostęp do własnego serwera poczty elektronicznej.

Zimbra Collaboration Suite